Mendelts juridisch advies

Uw adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht

Welkom op de website van Mendelts juridisch advies!

We wachten nog op de eerste principiële uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die naar verwachting begin 2017 zullen komen. Maar op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Die nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. 

Zelf ben ik al goed ingevoerd in de nieuwe wet. Samen met enkele collega’s schrijf ik aan een nieuw handboek natuurbeschermingsrecht dat naar verwachting in januari 2017 bij uitgever Berghauser Pont zal verschijnen. 

Over een paar jaar zal de Wet natuurbescherming weer opgaan in de Omgevingswet, waarvan we de ontwerp-tekst ook al kennen. In het omgevingsrecht is de afgelopen jaren veel veranderd. En die veranderingen lijken alleen maar sneller te gaan.  

Ik kan me voorstellen dat het voor u lastig is om alle veranderingen binnen het omgevingsrecht bij te houden. Zit u met een juridisch probleem? Dan geef ik u graag gedegen advies. Zo nodig help ik u met een juridische procedure, van bezwaarschriftencommissie tot Raad van State. Ik bereken daarbij een lager tarief dan u bij een advocaat zult moeten betalen. Terwijl ik veel meer expertise meeneem dan een doorsnee bestuursrechtadvocaat, zeker als het om natuur gaat. En een eerste consult of een kennismakingsgesprek is natuurlijk altijd gratis en vrijblijvend, ik kom graag bij u langs!

Ook werk ik op detacheringsbasis voor overheden die tijdelijk met ondercapaciteit zitten. Ik ben direct inzetbaar als jurist natuurbeschermingsrecht (gebiedsbescherming en soortenbescherming) en heb ook ervaring met het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), ruimtelijke ordening, landinrichting, milieu en water. De laatste jaren heb ik veel gewerkt voor de provincies Friesland en Drenthe. Tot 1 mei 2017 werk ik nog een paar dagen per week voor de provincie Friesland. U krijgt met mij een expert in huis, iemand die niet eerst nog een paar maanden ingewerkt moet worden. Neemt u contact met mij op voor mijn beschikbaarheid!

Kortom, ik help u graag uit de brand, ook in 2017! 

Mr.dr. Peter Mendelts, juridisch adviseur natuur, ruimte, milieu en water