Mendelts juridisch advies

Uw adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht

Algemene voorwaarden en privacy


Algemene voorwaarden

Op overeenkomsten tussen Mendelts juridisch advies en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechtbank Noord-Nederland. 

Werkzaamheden worden verricht op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief, waarbij vanzelfsprekend alleen daadwerkelijk bestede uren worden gedeclareerd. In overleg zijn ook andere tariefafspraken mogelijk, zoals een vast bedrag (fixed price). 

Opdrachtverleningen worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. De opdrachtovereenkomst omvat de gemaakte afspraken aangevuld met wat partijen in redelijkheid van elkaar mogen verwachten. 

Mendelts juridisch advies spant zich in om van iedere opdracht een succes te maken. 

De aansprakelijkheid van Mendelts juridisch advies is beperkt tot wat wordt gedekt door zijn verzekering bij Aon.


Privacyreglement

Mendelts juridisch advies heeft een privacyreglement en gaat zorgvuldig en conform de wetgeving met persoonsgegevens om. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor zover daarvoor een goede grondslag bestaat. In beginsel gaat het daarbij alleen om NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen. Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van minderjarigen worden niet of bij hoge uitzondering verwerkt. 

U kunt bij Mendelts juridisch advies opvragen welke gegevens ik over u heb. U kunt tevens verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, welk verzoek in beginsel zal worden gehonoreerd tenzij bewaring strikt noodzakelijk is in verband met bepaalde belangen. Dergelijke verzoeken kunt u richten tot info@petermendelts.nl

Mendelts juridisch advies laat geen cookies plaatsen, maar kan helaas niet garanderen dat de hosting provider ook geen cookies plaatst. 

Haren, 22 december 2018