Mendelts juridisch advies

Uw adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht

Mijn diensten 

Ondernemers en particulieren

Ik help ondernemers en particulieren met problemen met bijvoorbeeld bestemmingsplanwijzigingen, omgevingsvergunningen, Waterwetvergunningen, Wob-verzoeken, Natura 2000-vergunningen, ontheffingen soortenbescherming, e.d. Ook als u met handhaving te maken krijgt, zoek ik voor u een goede oplossing. Voor ruimtelijke ontwikkelingen kan ik het vergunningenmanagement voor u doen. Verder vertegenwoordig ik u graag bij een bezwarencommissie, bij de rechtbank of bij de Raad van State. 
In de provincies Drenthe en Friesland kan ik helaas slechts beperkt zaken aannemen, omdat ik in deze beide provincies veel voor overheden werk. Vanwege drukte ben ik dit najaar 2021 helaas genoodzaakt een stop te hanteren voor ondernemers en particuliere klanten.

 

Beleidsadvies / juridische ondersteuning uitvoering 

Ik werk veel voor overheden. Mijn opdrachtgevers zijn onder meer Rijksinstanties, provincies, omgevingsdiensten, gemeenten en waterschappen. Mijn kracht ligt in het vinden van praktische oplossingen in een complexe juridische werkelijkheid. Dit kan gaan om agrarische- of industriële ontwikkelingen of de aanleg van wegen of andere infrastructuur, of andere planologische ontwikkelingen. Ook heb ik ervaring met (agrarisch) natuurbeheer en herverkaveling. Bovendien kan ik goed vertalen van het concrete juridische niveau naar beleidsniveau, en andersom. 
 

Detachering

Zit u tijdelijk om een jurist milieurecht of natuurbeschermingsrecht verlegen? Denkt u er dan eens aan met mij contact op te nemen. Ik ben inzetbaar zonder dat ik eerst ingewerkt moet worden op het vakgebied. De afgelopen jaren heb ik diverse tijdelijke vacatures opgevuld bij met name de provincies Friesland en Drenthe, bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en de gemeente Emmen. Ook bij u kom ik graag om een tijdelijke vacature in te vullen of om een grote werkvoorraad te doen slinken. Ik heb daarvoor echter pas in 2022 mogelijk weer ruimte.


Cursussen

Ik verzorg cursussen natuurbeschermingsrecht en Algemene wet bestuursrecht, al dan niet in company. Ik verwachter echter dat ik pas medio of eind 2022 weer ruimte heb om cursussen te verzorgen.


Mijn werk is altijd maatwerk voor een redelijk tarief. Een eerste consult of een kennismakingsmakingsgesprek is uiteraard kosteloos en geheel vrijblijvend. Neemt u gerust contact met mij op.