Mendelts juridisch advies

Uw adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht

Mr. dr. Peter Mendelts 

Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Peter Mendelts en ik ben een ervaren juridisch adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht. Ik heb een boeiend vak: ik kom op veel plekken, ik werk samen met veel verschillende mensen en mag me bezighouden milieuvraagstukken en met natuur en natuurontwikkeling en allerlei ontwikkelingen in het buitengebied. Het gaat altijd over botsende belangen. 

Ik help graag mensen om uit het juridische moeras te komen. Daarnaast werk ik soms ook enkele dagen per week voor overheidsinstanties. Momenteel werk ik enkele dagen per week op detacheringsbasis bij de provincie Drenthe, waar ik juridische ondersteuning biedt voor de natuurwetgeving. In eerdere jaren ben ik ook gedetacheerd geweest als milieujurist bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en als jurist groene regelgeving bij de provincie Friesland. Het voordeel is dat ik zowel de kant van de overheid als de kant van de burger en het bedrijfsleven ken en daardoor makkelijker tot betere oplossingen kom. 

Verder schrijf ik regelmatig in juridische vakbladen. Ik ben hoofdredacteur van NBR, het tijdschrift voor natuurbeschermingsrecht. Ook geef ik les in het bestuursrecht en het omgevingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aardig om te vermelden is dat bij de uitgever Berghauser Pont medio juni 2017 het handboek natuurbeschermingsrecht is verschenen waarin ik twee hoofdstukken heb mogen schrijven, namelijk over subsidies voor natuur en over de Programmatische Aanpak Stikstof. 


Verder ben ik auteur van de databank Ruimtelijk Bestuursrecht van Wolters Kluwer, waar ik het commentaar op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) verzorg. 


Mijn eerdere banen
2010-2012: Senior juridisch adviseur bij Eelerwoude B.V. te Diever
2004-2010: Senior projectleider bij de Raad voor de Wadden te Leeuwarden
2002-2004: Beleidsmedewerker bij de Raad voor de Wadden te Leeuwarden

2000-2002: Universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
1996-2000: Assistent in opleiding aan de Universiteit Utrecht 

Huidige nevenactiviteiten
Sinds 2019: Auteur databank Ruimtelijk bestuursrecht bij Wolters Kluwer
Sinds 2017: Hoofdredacteur NBR - Tijdschrift voor Natuurbeschermingsrecht bij Sdu uitgevers

Sinds 2008: Docent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen


Studie 
2016-2017: Post-doctorale opleiding omgevingsrecht, Grotius Academie
6-2-2002:    Promotie aan de Universiteit Utrecht (dr.)
1990-1995: Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (mr.)
1990-1995: Internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (mr.)


Lid van

VAR - Vereniging voor Bestuursrecht
VMR - Vereniging voor Milieurecht

NJV - Nederlandse Juristenvereniging
NJCM - Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten