Mendelts juridisch advies

Uw adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht


Boek 'Natuurbeschermingsrecht onder de Omgevingswet'

19 februari 2021

Een al langer bestaande trend binnen het omgevingsrecht is om wetgeving op allerlei deelterreinen te integreren. Zo hebben we sinds 2010 al weer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (die gepland staat voor 1 januari 2022) worden deze deelterreinen nog verdergaand geïntegreerd binnen het algemene omgevingsrecht. Dit geldt ook voor het natuurbeschermingsrecht.

Voor juristen die veel werken met het natuurbeschermingsrecht, zal het even wennen zijn. Er zullen andere instrumenten komen, procedures wijzigen en er worden andere termen gebruikt. Termen als “Natura 2000-activiteit” en “flora- en fauna-activiteit” , maar ook bijvoorbeeld de  “jachtgeweeractiviteit” zijn even wennen. Te zijner tijd zal het vertrouwde terminologie gaan worden. 

Momenteel schrijf ik voor uitgeverij Kluwer aan een boek schrijven over het natuurbeschermingsrecht onder de Omgevingswet. Het doel is dat deze eind 2021 in de winkel zal komen te liggen, zodat juristen, vergunningverleners, advocaten en andere belangstellenden zich goed kunnen voorbereiden op het nieuwe stelsel.