Mendelts juridisch advies

Uw adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht


De Programmatische Aanpak Stikstof

22 december 2018

 

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2018 een belangrijke uitspraak gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het Hof heeft geoordeeld dat een programmatische aanpak op zichzelf toelaatbaar is, en zelfs voordelen heeft omdat cumulatieve effecten goed in de beoordeling kunnen worden meegenomen. Wel heeft het Hof geoordeeld dat er strenge eisen gelden voor een dergelijke programmatische aanpak. 

Op dit moment is nog onduidelijk of, en in hoeverre, de Nederlandse PAS aan deze strenge eisen voldoet. De Raad van State is nu aan zet om daar een oordeel over te geven. Op 14 februari 2019 zal de Raad van State een zitting houden over de zogenaamde pilotzaken, en daarna zal de Raad een uitspraak moeten doen over de toelaatbaarheid van de PAS. Tot die tijd gaan de provincies verder met vergunningverlening. In hoeverre dat verstandig is, zal in de loop van 2019 wel blijken... Ik ben in elk geval zeer benieuwd! 

 

Integratie binnen het omgevingsrecht

8 mei 2018


Een al langer bestaande trend binnen het omgevingsrecht is om wetgeving op allerlei deelterreinen te integreren. Zo hebben we sinds 2010 al weer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het milieurecht is daarbij trouwens verder geïntegreerd in de Wabo dan het natuurbeschermingsrecht. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (mogelijk in 2021) worden deze deelterreinen nog verdergaand geïntegreerd binnen het algemene omgevingsrecht. 

Persoonlijk denk ik dat de verdergaande integratie de zichtbaarheid van de deelterreinen vergroot zodat er minder snel een noodzakelijke toestemming voor een project over het hoofd wordt gezien. In die zin waardeer ik dit fenomeen dan ook positief. Anderzijds moet wel geconstateerd worden dat de Wabo en straks de Omgevingswet met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur voor mensen buiten de juridische wereld erg ontoegankelijk zijn.  Het zijn lange lappen tekst, waarbij de structuur voor niet-ingewijden lastig te snappen is. 

Zelf ben ik actief bezig met deze integratie. Ik houd me nog veel bezig met het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht (met deelterreinen dus), maar ik ga voor de grote database Ruimtelijk Bestuursrecht van Wolters Kluwer ook de Wabo becommentariëren. 

Dáár zie ik de toekomst voor ons ruimtelijk juristen: een diepgaande kennis van één of meer deelterreinen van het ruimtelijk bestuursrecht, gecombineerd met een goede kennis van het bredere omgevingsrecht en daarboven het algemeen bestuursrecht (de Algemene wet bestuursrecht).